Close

Kancelaria Brokerska

Paweł Pachar

Ubezpieczenie mienia życia floty utraty zysku transportowe OC grupowe pracowników zdrowotne pracowników

Programy ubezpieczeniowe

Tworzymy „szyte na miarę” naszego Klienta programy ochrony ubezpieczeniowej opracowując przede wszystkim odpowiedni zakres i przedmiot ubezpieczenia we właściwym okresie ubezpieczenia.

W zależności od charakteru prowadzonej działalności programy te mogą składać się z następujących elementów:

 • ubezpieczenie mienia,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczenie utraty zysku,
 • ubezpieczenie transportowe,
 • ubezpieczenie floty,
 • gwarancje ubezpieczeniowe,
 • ubezpieczenie grupowe pracowników,
 • ubezpieczenia zdrowotne pracowników.

Dobierając którekolwiek z wyżej wymienionych ubezpieczeń zawsze staramy się optymalnie rozszerzyć zakres dodatkowymi klauzulami ubezpieczenia tak by maksymalnie zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Na mocy udzielonego pełnomocnictwa przesyłamy w imieniu naszych Klientów zapytania ofertowe (slipy brokerskie) do towarzystw ubezpieczeniowych. Wybór ubezpieczycieli do których kierujemy zapytania wynika m.in. z wcześniejszej oceny ich kondycji finansowej, pozycji na rynku, posiadanych produktów ubezpieczeniowych, proponowanych kosztów ubezpieczenia oraz sprawności procesu likwidacji szkód. Po otrzymaniu odpowiedzi przygotowujemy porównanie ostatecznych ofert towarzystw ubezpieczeniowych.

Głównymi elementami branymi pod uwagę w trakcie analizy są:

 • zakres ochrony ubezpieczeniowej,
 • zapisy OWU,
 • zgody na wnioskowane odstępstwa,
 • wyłączenia, tzn. zdarzenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności,
 • wysokości zastosowanych franszyz i udziałów własnych,
 • koszt ubezpieczenia.

Każdy z naszych Klientów otrzymuje pisemną rekomendację z rzetelnym jej uzasadnieniem. Po przedstawieniu rekomendacji wspólnie dokonujemy wyboru najwłaściwszej oferty i pośredniczymy w całym procesie zawarcia umowy ubezpieczenia.

Po zawarciu umowy ubezpieczenia monitorujemy przebieg ubezpieczenia, pilnujemy terminów płatności składek lub ich rat, terminów wygasania polis, aktualizujemy zawarte ubezpieczenia do zmian posiadanego majątku.

Prowadzimy także nadzór nad procesem likwidacji szkód począwszy od pomocy we właściwym sformułowaniu roszczeń odszkodowawczych zgodnych z zakresem ubezpieczenia po obecność podczas oględzin likwidatora zakładu ubezpieczeń.