Close

Kancelaria Brokerska

Paweł Pachar

Ubezpieczenie mienia życia floty utraty zysku transportowe OC grupowe pracowników zdrowotne pracowników

Oferta

W relacjach z naszymi Klientami staramy się postępować o wiele szerzej niż tylko jako pośrednik w sfinalizowaniu umowy ubezpieczenia.

Przede wszystkim chcemy być doradcami.

Dla naszych Klientów poszukujących ochrony ubezpieczeniowej przygotowujemy najkorzystniejsze rozwiązania ubezpieczeniowe, dzięki specjalistycznej wiedzy w obszarze ubezpieczeń i doświadczeniu.

Staramy się być analitykami, którzy identyfikują i oceniają ryzyko związane z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej. Przygotowujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, odpowiadające indywidualnym potrzebom Klienta. 

Naszych Klientów traktujemy jako Partnerów, których wspieramy w dążeniach do minimalizowania ryzyka i zmniejszania jego kosztów.

Służymy pomocą w kontaktach z ubezpieczycielami, stawiający zawsze i w każdej sytuacji interes Klienta na pierwszym miejscu.

Zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń (OWU) dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, często są niezrozumiałe i zawierają umowne reguły, które w istotny sposób mogą ograniczyć zakres ochrony ubezpieczeniowej. Ponadto ubezpieczenia, nawet o tej samej nazwie, różnią się w praktyce zakresem ochrony i zapisami, które należy spełnić, aby odszkodowanie w pełni otrzymać. W takiej sytuacji najkorzystniejszym rozwiązaniem jest powierzenie ubezpieczenia firmy i pracowników, specjaliście z wieloletnim doświadczeniem nie tylko teoretycznym, ale przede wszystkim praktycznym.

W ramach zamówień publicznych których kwota składki w ciągu trwania umowy nie przekracza 30 000 EUR realizujemy w formie zapytania o cenę, powyżej 30 000 EUR przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty wraz z załącznikami do ogłoszenia przetargu. Nasz zakres pracy przy organizacji przetargu obejmuje również pracę w charakterze członka komisji przetargowej.

Zajmujemy się dobieraniem, negocjowaniem, analizą ubezpieczeń z zakresu:

  • ubezpieczeń majątkowych,
  • ubezpieczeń OC członków zarządu,
  • ubezpieczeń budowlano-montażowych,
  • oubezpieczeń OC,
  • ubezpieczeń transportowych
  • ubezpieczeń komunikacyjnych
  • ubezpieczeń finansowych
  • grupowych ubezpieczeń pracowniczych
  • grupowych ubezpieczeń zdrowotnych